LOADING

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

Постановою Кабінету Міністрів України від від 19 жовтня 2018 р. № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (Постанова)  на Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз-постачання» покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам на території міст Кременчук, Горішні Плавні, Гадяч та Кременчуцького, Семенівського та Гадяцького районів Полтавської області.

  Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам (Типовий договір), затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.
  Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.
  На письмову вимогу побутового споживача постачальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам.

  Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:

  • наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність  договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
  • відсутність простроченої заборгованості побутового споживача перед діючим постачальником за поставлений природний газ (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки розрахунків.


  Для укладення договору постачання природного газу нові власники об’єктів /нові споживачі надають  Постачальнику:

  • заява про укладання договору постачання природного газу;
  • оригінали документів, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення);
  • оригінал документу, що посвідчує особу споживача (для громадян України — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
  • для іноземців та осіб без громадянства — національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, — серія та номер паспорта);
  • належним чином оформлену довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).
 

Latest News

Останні новини компанії